تشکیل جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه به تاریخ ۱۳۹۸/۱۰/۲۴

جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت مطابق برنامه اعلام شده در تاریخ ۱۳۹۸/۱۰/۲۴ برگزار شد. در این جلسه که با حضور جمعی از مدیران و پیشکسوتان صنعت برق، مدیران عامل شرکت های فرعی و نیز اکثریت سهامداران تشکیل شد، پس از ارائه گزارش هیات مدیره توسط مدیر عامل شرکت در خصوص عملکرد سال مالی منتهی […]

گزارش هیئت مدیره کارکنان صنعت برق در منطقه زنجان و قزوین منتهی به ۳۱ شهریور ۱۳۹۸

این گزارش بصورت فایل PDF تهیه شده است که می توانید از طریق دکمه زیر دانلود نمایید.

گزارش صورت های مالی منتهی به 31 شهریور 1398

گزارش هیئت مدیره شرکت سرمایه گذاری کارکنان صنعت برق در منطقه زنجان و قزوین به مجمع عمومی عادی سالیانه در خصوص فعالیت و وضع عمومی شرکت به همراه ترازنامه و صورت های سود و زیان شرکت اصلی و تلفیقی گروه برای دوره مالی منتهی به ۹۷/۰۶/۳۱

فهرست مطالب:      عنوان کلیاتی درباره شرکت تعهدات مالی آتی شرکت اقدامات انجام شده در خصوص تکالیف مجمع پیشنهاد هیئت مدیره برای فعالیت های آتی پیشنهاد هیئت مدیره برای تقسیم سود  اطلاعات تماس با شرکت بنام خدا مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت توسعه فن آوری روی گستران زنجان (سهامی خاص) احتراما بدینوسیله گزارشی […]

تشکر و قدردانی

آقای علی یگانه فرد، ریاست هیئت مدیره شرکت سرمایه گذاری کارکنان صنعت برق در منطقه زنجان و قزوین، طی نامه ای خطاب به ریاست مجمع عمومی عادی سالیانه و سهامداران از شرکت سرمایه گذاری کارکنان صنعت برق خداحافظی نمودند. ایشان از شروع فعالیت شرکت که در سال ۱۳۷۳ به همت مرحوم مهندس پورنقی تاسیس شد، […]

طراحی وبسایت جدید

طراحی وبسایت جدید شرکت کارکنان اداره برق استان زنجان و قزوین با ظاهر جدید و امکانات جدید طراحی شده است. سهامداران گرامی از طریق منوی « امور سهام ← اطلاعات سهامداران » می توانند به اطلاعات خود دسترسی پیدا کنند و در صورت ناقص بودن، اطلاعات خود را تکمیل نمایند.