شرکت مهندسی اندیشمند شمالغرب

شرکت مهندسین اندیشمند شمالغرب تحت شماره 5077 در تاریخ 82/04/21 در اداره ثبت شرکت های زنجان به ثبت رسیده است. طبق ماده 2 اساسنامه شرکت، موضوع فعالیت: مشاوره، مهندسی، مطالعات فنی ومهندسی، مدیریت و تامین دانش های فنی مورد نیاز صنایع برق و انرژی در زمینه های مختلف طراحی و ساخت، نصب و برآورد، نظارت ، بازرسی و ارزیابی در بخش های مختلف توزیع، انتقال، تولید، مصرف، کنترل و راه اندازی، ابزار دقیق و ساختمان می باشد.

شرکت سرمایه گذاری کارکنان صنعت برق 33 % از سهام شرکت مذکور را در اختیار دارد.

شرح اهم فعالیت‎های شرکت مهندسی اندیشمند شمالغرب:

 • مطالعات طرح هاي جامع الكتريكي و كاهش تلفات
 • مطالعات و ارائه طرح اتصال به شبکه نیروگاهی
 • توليد، انتقال و توزیع نيرو
 • شبكه هاي توزيع نيروي برق (طراحي- نظارت- اجراء)
 • طراحی و اجرا و بهره برداری پست های فوق توزیع
 • اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح، احداث و بهره برداری از نیروگاه های انرژی های نو
 • ابزار دقيق و كنترل
 • خدمات مشتركين
 • بهره برداري و نگهداري شبكه هاي برق
 • مكانيزاسيون شبكه هاي برق
 • اتوماسيون و ديسپاچينگ شبكه هاي توزيع
 • مديريت مصرف و ممیزی انرژی
 • جمع آوری اطلاعات مکانی و توصیفی
 • پیاده سازی بانک اطلاعاتی مبتنی بر GIS
 • آنالیز دیتای بانک اطلاعاتی
 • مطالعات مهندسي و ساخت
 • مدیریت طرح
 • پروژه هاي ساختماني
 • مطالعات بهره برداری نظارت و اجرای روشنايي معابر شهرها و محورهای ارتباطی کشور
 • تهيه اسناد مناقصه و برگزاري تشريفات مناقصات
 • راهبری و بهره برداری از شبکه های آب و فاضلاب و تصفیه خانه های فاضلاب

شرح گواهینامه‌ها و صلاحیت‌های شرکت مهندسی اندیشمند شمالغرب:

 • گواهینامه صلاحیت خدمات مشاور رتبه 2 توزیع نیرو از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور
 • گواهینامه صلاحیت خدمات مشاور رتبه 3 انتقال نیرو از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور
 • گواهینامه صلاحیت پیمانکاری رتبه 3 نیرو از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور
 • گواهینامه صلاحیت پیمانکارى رتبه 5 تاسیسات و تجهیزات از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور
 • صلاحیت شرکت های خدمات انرژی ESCO
 • صلاحیت خدمات كاهش تلفات
 • گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی
 • گواهینامه عضویت در سندیکای صنعت برق ایران
 • گواهینامه عضویت در انجمن شرکت های مهندسی و پیمانکاری نفت و گاز و پتروشیمی APEC
 • پروانه خرده فروشی برق به میزان 285 میلیون کیلووات ساعت در سال از معاونت امور برق و انرژی شرکت توانیر
 • گواهینامه صلاحیت شرکت های خدماتی، پشتیبانی و فنی و مهندسی با رتبه 5 از وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی