شرکت آشنا راه سماء

شرکت فوق در تاریخ 20/11/81 تحت شماره 4833 در اداره ثبت زنجان تاسیس گردید و پس از خرید غرفه  در محل پایانه بار زنجان از مورخ 1/1/83 عملا” شروع به فعالیت نموده است.  فعالیت شرکت انجام امور حمل ونقل جاده ای داخلی کالا می باشد . سرمایه شرکت در سال مالی 92 مبلغ 6 میلیارد ریال بوده است و میزان سرمایه گذاری شرکت سرمایه گذاری برق به میزان 15% می باشد.

شرکت حمل ونقل آشنا راه سماء به عنوان یک شرکت خدماتی با حمل و تخلیه محموله های مشتریان فعالیت و ارائه خدمت میکند و در این امر با اخذ درصد مشخصی تحت عنوان کمیسیون (حق العمل کار) به میزان حداکثر 8% بهاء کرایه های حمل( که برخی مواقع این درصد با تخفیف هائی حاصل می شود) ضمن جبران هزینه ها برای سهامداران و شرکت کسب درآمد می نماید. علاوه بر آن درآمد شرکت از طریق حمل بارهای سنگین و ترافیکی توسط سه دستگاه کمرشکن متعلق به شرکت و حضور در مناقصات بارهای سنگین و سبک و انعقاد قرارداد با صاحبان کالا فراهم می گردد. بر اساس تصمیمات متخذه توسط هیئت مدیره، شرکت آشنا راه به عنوان یکی از موسسین و سهامداران شرکت حمل و نقل بین المللی طلایه داران غدیر زنگان و مجتمع کانتنری شمالغرب با سرمایه چهل میلیارد ريال مشارکت نموده و همراه با هفت سهامدار دیگر که عمدتا از تولیدکنندگان استان بوده و در امر صادرات و واردات فعالیت دارند با پرداخت 5 میلیارد ريال وارد امور مربوط به ترابری بین المللی گردیده است.