درباره شرکت

موضوع فعالیت شرکت مطابق آخرین اساسنامه :

1- خرید و فروش هر گونه سهام و اوراق بهادار اعم از پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار و غیر آن.

2- عاملیت در انجام معاملات مربوط به هر گونه سهام و اوراق بهادار اعم از پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار و غیر آن.

3- سرمایه گذاری و مشارکت در تاسیس شرکت های تجاری تولیدی و صنعتی و خدماتی و موسسات غیر تجاری و مشارکت  با اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی و غیر ایرانی .

4- استفاده از تسهیلات مالی و اعتباری بانک ها و موسسات اعتباری و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی.

5- تسهیل امر سرمایه گذاری برای اشخاص حقیقی و حقوقی از طریق عرضه خدمات مالی، حقوقی، مشاوره ای و مدیریتی در خصوص انواع سرمایه گذاری ها و مشارکت ها.

6- تاسیس شعب و نمایندگی ها در داخل و خارج از کشور و مبادرت به انجام صادرات و واردات.

7- اجرای عملیات پیمانکاری، ساختمانی و تاسیساتی در تمام زمینه ها.

8- خرید و فروش کالاهای مجاز بازرگانی.

9- تامین مواد اولیه و ماشین آلات برای واحدهای صنعتی و تولیدی.

10- مبادرت به کلیه عملیات مجاز اداری، مالی، خدماتی، مدیریتی، مستقیم یا غیر مستقیم که برای تحقق اهداف شرکت لازم یا مفید بوده و یا در جهت اجرای موضوع شرکت ضرورت داشته باشد.

ترکیب اعضای هیئت مدیره:

ردیفنام عضو هیئت مدیرهسمت
1حامد واعظ به نمایندگی از شرکت کارآفرین ستاره آسیارئیس هیئت مدیره
2اسفندیار شاه منصوری به نمایندگی از شرکت بهین روی مللنایب رئیس هیات مدیره
3حسین صبوری کارخانه به نمایندگی از شرکت پیام نور میثاقعضو هیات مدیره و مدیر عامل
4محسن جلالی به نمایندگی از شرکت توسعه فن آوری روی گستران زنجانعضو هیات مدیره
5محمد مهدی ناظری به نمایندگی از شرکت مدار اطلاعات کار آفرینعضو هیات مدیره