درباره شرکت

موضوع فعالیت شرکت مطابق آخرین اساسنامه :

1- خرید و فروش هر گونه سهام و اوراق بهادار اعم از پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار و غیر آن

2- عاملیت در انجام معاملات مربوط به هر گونه سهام و اوراق بهادار اعم از پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار و غیر آن

3- سرمایه گذاری و مشارکت در تاسیس شرکت های تجاری تولیدی و صنعتی و خدماتی و موسسات غیر تجاری و مشارکت  با اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی و غیر ایرانی .

4- استفاده از تسهیلات مالی و اعتباری بانک ها و موسسات اعتباری و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی

5- تسهیل امر سرمایه گذاری برای اشخاص حقیقی و حقوقی از طریق عرضه خدمات مالی، حقوقی، مشاوره ای و مدیریتی   در خصوص انواع سرمایه گذاری ها و مشارکت ها

6- تاسیس شعب و نمایندگی ها در داخل و خارج از کشور و مبادرت به انجام صادرات و واردات.

7- اجرای عملیات پیمانکاری، ساختمانی و تاسیساتی در تمام زمینه ها .

8- خرید و فروش کالاهای مجاز بازرگانی

9- تامین مواد اولیه و ماشین آلات برای واحدهای صنعتی و تولیدی

10- مبادرت به کلیه عملیات مجاز اداری، مالی، خدماتی، مدیریتی، مستقیم یا غیر مستقیم که برای تحقق اهداف شرکت لازم یا مفید بوده و یا در جهت اجرای موضوع شرکت ضرورت داشته باشد .

ترکیب اعضای هیئت مدیره:

ردیفنام عضو هیئت مدیرهسمت
1حسین باقریرئیس هیئت مدیره
2سید مسعود چاوشینایب رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل
3صادق بهمنی زنجانیعضو اصلی هیئت مدیره
4گودرز شکوهیعضو اصلی هیئت مدیره
5محمد باقریعضو اصلی هیئت مدیره